Hallo, dit is onze privacyverklaring. Als u onze website bezoekt of als u online een van onze producten koopt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen. Wij informeren u ook over een aantal andere onderwerpen die te maken hebben met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is op dezelfde manier opgebouwd als de manier waarop u met ons communiceert. Het geldt zowel voor consumenten als kleine bedrijven (hierna: ‘Klanten’) die onze kleding en andere artikelen online kopen. Als u een klein bedrijf bent, kan het zijn dat niet de gehele inhoud van deze privacyverklaring voor u geldt. Houd er ook rekening mee dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. De versie die u op onze website aantreft wordt regelmatig bijgewerkt.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE?

Sizable SA is verantwoordelijk voor deze privacyverklaring. Deze rechtspersoon wordt in dit document “wij” of “ons” genoemd. U kunt contact met ons opnemen op het adres dat onderaan deze privacyverklaring wordt vermeld.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Als u een aankoop doet op onze website, verzamelen wij uw naam en – indien u een klein bedrijf bent – uw bedrijfsnaam, volledige post- en/of afzonderlijke factuuradres, e-mailadres, bestelde en geretourneerde producten, leveringsinformatie en factuurgegevens. Wij zullen ook gegevens verzamelen over uw gebruik van coupons. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw geboortedatum en telefoonnummer aan ons te verstrekken. Wij verzamelen geen gegevens met betrekking tot het betaalmiddel dat u gebruikt, bijv. creditcardgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt door onze betalingsdienstverlener en door de aanbieders van de betaalmiddelen, zulks op grond van strikte waarborgen voor gegevensbeveiliging.

Tijdens het aankoopproces heeft u de optie om een persoonlijke Sizable -account aan te maken. Als u ervoor kiest om dit te doen, vragen wij u om toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere (elektronische) communicatie via de post, e-mail en/of sms.

Als u onze website bezoekt, plaatsen wij cookies, pixels en andere digitale tools met een soortgelijke functionaliteit op uw apparaat, waarmee wij uw gedrag kunnen volgen. Deze cookies sturen gegevens terug naar onze gegevensanalyse-tools. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij traceren uit welk marketingkanaal u afkomstig was (bijv. Google AdWords, e-mail nieuwsbrief), welke pagina’s u heeft bekeken, welke producten u aan uw winkelwagen heeft toegevoegd en welke u heeft gekocht. Wij ontvangen ook informatie over hoe u de website gebruikt en ermee omgaat en ook de hoeveelheid tijd die u op onze website doorbrengt. De server van onze website verzamelt ook basisgegevens die betrekking hebben op het verzoek dat vanuit uw browser wordt gedaan als u de website bezoekt. Deze gegevens kunnen gegevens bevatten over uw meest recente bezoekdatum en -tijd, tijdstempel van het browserverzoek, uw IP-adres, basisgegevens http-headers (zoals verwijzings-URL en user agent) en eerdere URL waar uw browser om heeft verzocht.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 • Om uw bestellingen uit te voeren, dit omvat het beantwoorden van uw vragen aan de telefoon, via de post, per e-mail of online;
 • Om effectieve gerichte advertenties aan u te leveren. Effectieve gerichte advertenties zijn advertenties die geoptimaliseerd zijn voor uw (afgeleide) persoonlijke voorkeuren. Gerichte advertenties omvatten zowel online advertenties als advertenties in directe marketing communicatie;
 • Om, als u zich hiervoor heeft aangemeld en ermee heeft ingestemd om deze te ontvangen, directe marketingberichten naar u te sturen en uw interactie met deze berichten te monitoren;
 • Voor “social listening”. Social listening vindt plaats zodat wij een algemeen beeld kunnen krijgen van de mening van mensen over ons en onze merken en om een idee te krijgen over relevante online influencers;
 • Om toekomstige collecties van artikelen samen te stellen die voldoen aan uw vereisten en die van andere klanten;
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld onze financiële verslagleggingsverplichtingen;
 • Om uw gebruikerservaring te verbeteren, d.w.z. duidelijke informatie en advies te verstrekken om de aankoop te voltooien etc.;
 • Om gepersonaliseerde content aan te bieden (bijv. product, maataanbevelingen) op alle Calvin Klein platforms;
 • Om een hoog serviceniveau te bieden, zodat wij u kunnen helpen met uw interactie met het merk als u contact met ons opneemt;
 • Om het technische en functionele beheer van onze websites mogelijk te maken (inclusief het handhaven van gegevensbeveiliging), bijvoorbeeld door delen van de websites met een lage latentie te identificeren;
 • Al het bovenstaande geldt ook voor kleine bedrijven.

WELKE VERWERKINGSGRONDEN GEBRUIKEN WE?

De manier waarop wij gegevens verwerken is gebaseerd op vier verwerkingsgronden: (i) de uitvoering van de aankoopovereenkomst tussen u en ons voor een of meer artikelen, (ii) om een of meer van onze wettelijke verplichtingen na te komen, (iii) uw toestemming en (iv) ons rechtmatig belang. Deze verwerkingsgronden kunnen door ons waar nodig worden gecombineerd. Wanneer wij uw toestemming vragen kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. De rechtmatige belangen die wij nastreven omvatten ons belang om meer artikelen aan u te verkopen en ervoor te zorgen dat deze artikelen naar uw wens zijn. Bijvoorbeeld, als wij valideren dat uw persoonsgegevens niet gekoppeld zijn aan frauduleus creditcardgebruik of overmatige betwiste betalingen (chargebacks), doen wij dit omdat wij willen voorkomen dat wij u een artikel leveren zonder dat wij de aankoopprijs daarvoor ontvangen. Ook vindt Social Listening plaats in verband met het nastreven van ons rechtmatig belang. Op deze manier kunnen wij een algemeen beeld krijgen van de mening van mensen over ons en onze merken en kunnen wij een idee krijgen over relevante online influencers..

Als u de verplichte gegevens die wij in het kader van een aankoop van u vragen niet verstrekt, is het gevolg daarvan dat de aankoop niet kan worden voltooid.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor onze medewerkers voor zover ze deze toegang nodig hebben om hun werk voor ons uit te voeren. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens toegankelijk voor onze externe dienstverleners,  verstrekt IT-services, hosting services, logistieke en andere services aan ons die wij nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. Alle derden waarmee wij samenwerken, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn onderworpen aan (een) verwerkersovereenkomst(en) die waarborgt (waarborgen) dat deze gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt.

Indien dit specifiek vereist wordt door de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan regelgevende instanties, politie, justitie, belastinginstanties en andere instanties, waaraan ingevolge de toepasselijke wetgeving onderzoeksbevoegdheden toekomen.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u actief met ons communiceert. U communiceert niet meer actief met ons als u een aaneengesloten periode van twee (2) jaar geen artikel meer van ons heeft gekocht of onze website(s) heeft bezocht. Na deze periode van twee (2) jaar bewaren wij alleen specifieke gegevens die bewaard moeten worden op grond van een wettelijke verplichting van ons, bijv. gegevens zoals een factuur of een bewijs van betaling.

Als u ervoor heeft gekozen om directe marketingberichten van ons te ontvangen, blijven wij de gegevens gebruiken (verwerken) die wij nodig hebben om u deze berichten te sturen tot u ervoor kiest om deze niet meer te ontvangen.

Als u een account heeft, kunt u ons altijd verzoeken om het account en de inhoud daarvan te verwijderen. U kunt dit doen door een e-mail naar het onderstaande contact e-mailadres te sturen.

UW RECHTEN

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren of te wissen dan wel om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u het wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor gegevensbescherming.

U kunt uw rechten jegens ons uitoefenen door een e-mail te sturen naar het onderstaande contact e-mailadres. Wij merken op dat wij alleen de klanten met een (Club)-account tegemoet zullen komen aan het uitoefenen van bovengenoemde rechten.. Van andere, niet-geregistreerde klanten kunnen wij de persoonsgegevens waarop het uitoefenen van de rechten betrekking heeft niet verifiëren.

Als u niet langer directe marketingcommunicatie wenst te ontvangen, kunt u op de opt-out link in het desbetreffende bericht klikken of uw opt-out in uw accountinstellingen aangeven.

 

 

ONZE CONTACTGEGEVENS

SIZABLE SA

Avenue Louise 54

B-1050 Brussels

Voor meer informatie omtrent onze Privacy verklaring email ons op : info@sizable.eu